PROQUEST

ProQuest Central to obecnie największa zagregowana, pełnotekstowa baza danych na rynku, obejmująca niemal 17 000 tytułów, w tym około 12,000 w formacie pełnotekstowym. Pełni funkcję centralnego zasobu dla badań i kształcenia z wielu dziedzin. Jednak poza czasopismami zawiera również bogate i unikalne źródła nieperiodyczne: materiały video, pełnotekstowe rozprawy doktorskie, dziesiątki tysięcy cennych analiz rynkowych i ekonomicznych o różnym profilu i przekroju.
ProQuest Central oferuje dostęp nie tylko do milionów poszukiwanych artykułów z tysięcy czasopism naukowych, ale także do informacji niedostępnych za pośrednictwem innych dostawców.

Bazę ProQuest Central zaprojektowano tak, by mogła stać się najczęściej używaną bazą danych w bibliotekach i innych miejscach. Baza obejmuje zasoby z większości dyscyplin akademickich, jest więc narzędziem do pracy naukowej dla całej uczelni. Obejmuje ona ponad 160 dziedzin, w tym podstawowe tematy, takie jak: biznes i ekonomia, zdrowie i medycyna, wiadomości i sprawy międzynarodowe, nauka, edukacja, technika, nauki ścisłe, społeczne, psychologia, prawo.

ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) to najobszerniejszy zbiór rozpraw doktorskich z całego świata publikowanych od roku 1861 do dnia dzisiejszego. Baza zawiera ponad 2,7 mln rozpraw doktorskich w wersji abstraktowej, a jej pełno tekstowa wersja – ponad 1,3 mln rekordów do dyspozycji. W tym najbardziej aktualne, ze wszystkich dziedzin i obszarów.