SPRINGERLINK

Zbiór czasopism obejmujący ok 2500 tytułów wydawnictw Springer oraz Kluwer Academic Publishers w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF.

Dostęp pełnotekstowy:

Baza czasopism

Baza kolekcji książek

Dostęp do 13 najważniejszych serii książkowych Springer (tzw. Online Archive Collection, OAC) . Kolekcja OAC obejmuje ponad 40.000 wolumenów w tym serie książkowe:

 • Architecture and Design
 • Behavioral Science
 • Biomedical and Life Sciences
 • Business and Economics
 • Chemistry and Materials Science
 • Computer Science
 • Earth and Environmental Science
 • Engineering
 • Humanities, Social Sciences and Law
 • Mathematics and Statistics
 • Medicine
 • Physics and Astronomy
 • Professional and Applied Computing

(razem w 13 seriach - 1148 woluminów).