ELSEVIER

ELSEVIER Baza zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Krajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. W 2016 r. w ramach licencji krajowej Elsevier dostępnych jest także ponad 5000 tysięcy tytułów książek (głównie monografii i podręczników), patrz pełna lista