EBSCO

Academic Search Complete jest najcenniejszą i najobszerniejszą na świecie bazą pełnych tekstów naukowych z różnych dziedzin. Obejmuje ponad 7 100 pełnotekstowych czasopism, w tym przeszło 6 100 recenzowanych. Oprócz pełnych tekstów udostępnia indeksy i streszczenia z przeszło 11 200 czasopism i ponad 11 700 publikacji, takich jak monografie, raporty, sprawozdania z konferencji itd. W bazie zamieszczono materiały w formacie PDF, których zakres chronologiczny sięga roku 1887 roku. Większość pozycji pełnotekstowych została zapisana w formacie macierzystym PDF (z możliwością wyszukiwania). W bazie udostępnione zostały cytowane teksty z ponad 1 300 czasopism.
Oprócz Academic Search Complete dostępne są bazy z zakresu ekonomii i biznesu, rolnictwa, wpływu człowieka na środowisko, zdrowia publicznego i medycyny.

EBSCO online demo