SCIENCE

Science - to wiodący na skalę światową serwis, którego zadaniem jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Recenzowany (IF = 30,0) tygodnik publikujący artykuły przeglądowe, analizy, wyniki badań z różnych dziedzin nauk technicznych, medycznych, biologicznych, humanistycznych i in. Tak wysoki IF wynika z faktu, iż większość artykułów w Science reprezentuje wysoce specjalistyczne dziedziny medycyny (genetyka, immunologia, epidemiologia, antropologia i in.), fizyki (biofizyka, astrofizyka, astronomia, biotechnologia, fizyka kwantowa i in.), biologii i botaniki (biochemia, biologia molekularna, mikrobiologia, ewolucja), geografii (oceanografia, paleontologia, ekologia, geofizyka, geologia, nauki o Ziemi i planetach układu słonecznego), chemii (biochemia, chemia kwantowa, chemia molekularna i in.) nauk społecznych i socjologicznych (edukacja, zdrowie populacji).

Charakterystyczną cechą pisma są wysokie kryteria doboru tematów, które powodują, że współautorstwo niewielkiego artykułu w „Science” jest w świecie naukowym znacznie wyżej cenione niż samodzielne autorstwo dużego artykułu w większości czasopism naukowych na świecie. Prace zgłaszane do publikacji są poddawane ocenie niezależnych recenzentów.

Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

Uwaga! Prosimy użytkowników  o zapoznanie się z zasadami licencji Science