BASPAW

Baza bibliograficzno-abstraktowa jest tworzona na podstawie zbioru specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych (20 tytułów) oraz innych materiałów zgromadzonych w bibliotece Instytutu Spawalnictwa. Baza istnieje od roku 1973 i jest aktualizowana na bieżąco.

Zakres tematyczny bazy:

  • procesy spawalnicze
  • gazy i materiały dodatkowe
  • urządzenia i sprzęt
  • procesy pokrewne spawaniu
  • zastosowanie spawania
  • badania
  • ogólne procesy spajania